Bonus klub ALSAP

Ke dni 30.9.2018 byl ukončen Bonus klub ALSAP. Připravujeme novu předvánoční akci, kterou předpokládáme zahájit 1.11.2018. Těšte se na nové bonusy.

Děkujeme za využití této akce a doufáme, že řadě z Vás udělala radost.

Team ALSAP

 


 

Všeobecné podmínky Bonus klubu ALSAP

 

1. Bonus klub ALSAP

Bonus klub ALSAP je název programu, který společnost ALSAP  s.r.o. nabízí všem registrovaným uživatelům na www.alsap.cz. Základním principem Bonus klubu ALSAP je získávání bodů, za které si můžete následně kupovat dárky, dárkové předměty či produkty za zvýhodněnou cenu.

 

2. Členství v Bonus klubu ALSAP

Členství v Bonus klubu ALSAP vzniká registrací na webových stránkách www.ALSAP.cz. Za řádnou registraci se považuje registrace, ve které jsou pravdivě uvedeny údaje: jméno, příjmení, adresa bydliště (všechna povinná pole). Obdržením potvrzení o provedení registrace získává uživatel oprávnění využívat výhod členství v Bonus klubu ALSAP. Členství v Bonus klubu ALSAP je bezplatné. Členem Bonus klubu ALSAP se může stát jakákoliv fyzická či právnická osoba, která souhlasí s podmínkami zakotvenými ve Všeobecných podmínkách a Bonus klubu ALSAP. Členem Bonus klubu ALSAP se nemůže stát ten, kdo zneužil mechanismus a výhody Bonus klubu ALSAP. V případě zneužití mechanismu a výhod Bonus klubu je možné uživateli znemožnit získávání a/nebo čerpání bodů a to jak dočasně tak trvale.

Vytvořením registrace zákazník potvrzuje svůj souhlas se Všeobecnými podmínkami a pravidly Bonus klubu ALSAP.

Členství v Bonus klubu ALSAP zaniká v případě, že:

a) Uživatel Bonus klubu ALSAP záměrně poskytl v registraci nesprávné informace.

b) Uživatel Bonus klubu ALSAP zneužil mechanismus a výhody Bonus klubu ALSAP.

c) na základě oznámení uživatele Bonus klubu ALSAP, resp. v případě jeho úmrtí.

d) Uživatel Bonus klubu ALSAP  nerealizoval žádnou operaci v Bonus klubu ALSAP po dobu delší než 1 rok (připsání a odepsání bodů z účtu uživatele Bonus klubu ALSAP).

Uživatel Bonus klubu ALSAP, jehož členství zaniklo a z důvodů uvedených pod písm. a) až d), ztrácí nárok na použití bodů nasbíraných na účtu uživatele Bonus klubu ALSAP a na všechny ostatní výhody plynoucí z členství v Bonus klubu ALSAP.

 

3. Možnosti využití bodů

Po nasbírání potřebného počtu bodů, získaných koupí zboží, společnost ALSAP s.r.o. poskytne na požádání uživatele Bonus klubu ALSAP bonus ve formě dárkových předmětů, nebo produktů za zvýhodněnou cenu. Pro využití bodů je třeba vytvořit samostatnou objednávku, která bude obsahovat pouze bonusové zboží.  Sekce Bonus klub obsahuje nabídku zboží určeného k odběru přímo na pobočkách společnosti ALSAP s.r.o., popřípadě tyto dárky lze poslat přepravní společností přímo uživateli Bonus klubu ALSAP. Jednotlivé zboží, nabízené v Bonus klubu ALSAP má stanovenou bodovou hodnotu, či kombinaci peněz a bodů. Body nebo dárky není možné vyměnit za peněžní hotovost. Při uplatnění bodů a zakoupení zboží za zvýhodněnou cenu se za toto konkrétní zboží zákazníkovi body nepřipisují, nicméně za ostatní zboží na objednávce, které nebylo zakoupeno za zvýhodněnou cenu, zákazník body obdrží.

 

4. Případy neuznání bodů

Body nebudou držiteli uznány v následujících případech:

a) Body byly získány v rozporu s dobrými mravy.

b) Body byly získány z důvodu omylu nebo technické chyby systému.

c) Body se vážou na transakci, což znamená, že pokud se změní fakturační údaje nákupu na jiné, např. drobný prodej.

 

5. Převzetí dárků Bonus klubu ALSAP

Převzetí dárku uživatel Bonus klubu ALSAP potvrdí podpisem na výdejním dokladu. Tento potvrzený doklad je na 12 měsíců uschován pro případnou reklamaci, resp. zpětnou kontrolu. Uživatel Bonus klubu ALSAP je povinen si zkontrolovat převzaté zboží přímo na pobočce společnosti ALSAP s.r.o. Pozdější reklamace nebudou uznány, s výjimkou skrytých vad výrobků, reklamovaných v zákonem stanovené záruční lhůtě. Poté bude postupováno v souladu s platnými právními předpisy.

Zboží je možné také zaslat přepravní službou na adresu, pod kterou je zákazník vedený v Bonus klubu ALSAP. Za dárky zaslané poštou, které si uživatel Bonus klubu ALSAP nepřevezme do termínu, který byl uveden na oznámení o uložení zásilky dané přepravní společnosti, společnost ALSAP s.r.o. neposkytuje náhradu bodů. Na přání uživatele Bonus klubu ALSAP mu budou dárky opětovně zaslány, poštovné i v tomto případě hradí příjemce zboží.
Dárky a produkty za zvýhodněnou cenu nabízené v Bonus klubu ALSAP jsou k dispozici po dobu jejich vystavení na www.ALSAP.cz. Společnost ALSAP s.r.o. si vyhrazuje právo náhrady dárků, které nejsou k dispozici v daném období (z důvodu vyčerpání skladových zásob, technického zdokonalení, změně vývoje na trhu nebo zásahem vyšší moci). V takových případech společnost ALSAP s.r.o. dodá zákazníkovi dárek srovnatelné kvality a druhu. ALSAP s.r.o. si vyhrazuje právo některý typ dárků stáhnout trvale nebo dočasně z nabídky Bonus klubu ALSAP. Informace o tomto kroku budou podávány nebo se o nich dozvíte na internetových stránkách Bonus klubu ALSAP.

Reklamace a vrácení dárků při vyřizování reklamací se řídí Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. a Zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. v platném znění. Vadný, poškozený nebo jinak nefunkční výrobek je možné v době zákonem stanovené záruční lhůty na vlastní náklady zaslat na adresu ALSAP s.r.o., pokud přímo u dárku není uvedeno jinak. Plná adresa společnosti ALSAP s.r.o. je uvedena na průvodním dodacím listě. Reklamační lhůta počíná běžet dnem doručení zásilky na adresu ALSAP s.r.o.. Další postup reklamačního řízení proběhne v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že se uživatel Bonus klubu ALSAP po obdržení dárku rozhodne jej vrátit (z důvodu, že dárek nesplňuje jeho očekávání apod.), může do 14 dnů po obdržení zásilky zaslat dárek zpět na adresu ALSAP s.r.o.. Dárek nesmí být poškozen a musí být v originálním balení. Po vrácení dárku má uživatel Bonus klubu ALSAP nárok na vrácení bodů. Uživatel Bonus klubu ALSAP je povinen v této věci kontaktovat ALSAP  s.r.o. a dohodnout se na způsobu vrácení bodů. V případě, že uživatel Bonus klubu ALSAP nesplní podmínky pro vrácení dárku, nemá nárok na vrácení bodů.

 

6. Všeobecná ustanovení

Členství v Bonus klubu ALSAP a všechna práva s tím spojená jsou nepřevoditelná a zanikají z důvodů uvedených v článku 2 těchto Všeobecných podmínek a pravidel Bonus klubu ALSAP. Body získané uživatelem Bonus klubu ALSAP představují prostředky k získání dárků, či zvýhodněné ceny a jsou platné a použitelné pouze v rámci Bonus klubu ALSAP.

ALSAP  s.r.o. si vyhrazuje právo v případě nutnosti měnit a upravovat Všeobecné podmínky a pravidla Bonus klubu ALSAP. ALSAP s.r.o. si vyhrazuje právo změny zejména obratového koeficientu, jakož i bodového hodnocení dárků, či zvýhodněné ceny (např. v případě devalvace měny či jiných zásahů vyšší moci). ALSAP s.r.o. bude při těchto změnách zohledňovat zájem uživatelů Bonus klubu ALSAP v maximální možné míře. Uživatelé Bonus klubu ALSAP budou o těchto změnách informováni. Bonus klub ALSAP připravil ALSAP s.r.o. s dlouhodobým záměrem. ALSAP s.r.o. si však vyhrazuje právo ukončit Bonus klub ALSAP. Datum ukončení činnosti Bonus klubu ALSAP se vyhlásí na webových stránkách klubu minimálně jeden kalendářní měsíc předem. Po tomto datu nebudou dále přidělovány body. Za body nasbírané do data ukončení Bonus klubu ALSAP bude možné získat bonus ve formě dárků v průběhu 60 dnů po tomto datu.

Tyto Všeobecné podmínky Bonus klubu ALSAP vstupují v platnost dnem 1. 11. 2017

 

 

Všeobecné podmínky Bonus klubu ALSAP ke stažení zde

  

 

 

 

 

Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení